RECORREGUTS PEL PERÍMETRE / RECORRIDOS POR EL PERÍMETRO

S’han dut a terme diversos recorreguts al voltant del desaparegut perímetre de la presó. A continuació es descriu el dut a terme el dia 21 de Febrer de 2014 amb un grup de dones del districte.

Se han llevado a cabo diversos recorridos alrededor del desaparecido perímetro de la cárcel. A continuación se describe el llevado a cabo el día 21 de Febrero de 2014 con un grupo de mujeres del distrito.

20140221_114159 (1)_bc

El passat divendres 21 de febrer de 2014 vam fer un recorregut per l’antic perímetre de la Presó de Dones de Les Corts (Barcelona) junt amb un grup de dones del projecte Dones & Co i altres ciutadans/es com l’Anna Maria Batalla, filla d’ex-presa. L’objectiu era identificar in situ l’àrea que ocupava aquesta institució represora. En l’actualitat, hi ha només algunes traces en el parcelari del seu antic perímetre.

El pasado viernes 21 de febrero de 2014 hicimos un recorrido por el antiguo perímetro de la Cárcel de mujeres de Les Corts (Barcelona)  junto con un grupo de mujeres del proyecto Dones & Co y otros ciudadanos/as como Anna María Batalla, hija de ex-presa. El objetivo era identificar in situ el área que ocupaba esta institución represora. En la actualidad sólo hay algunas trazas en el parcelario de su antiguo perímetro.

Sortint de la plaça Comas a les 11 hores del matí, vam pujar pel carrer Joan Güell. A l’altura de la benzinera vam identificar un dels accessos a la presó, aquell que donava al carrer Joaquim Molins  L’àrea que ocupava la presó s’obria des d’aquest indret fins arribar a l’avinguda Diagonal, ocupant una gran extensió de terreny d’ús agrícola. Per tal d’entendre la situació de l’edifici,  situat fins als 60 on es troba actualment el centre comercial El Corte Inglés, vam tombar pel carrer Europa fins a l’avinguda de Carles III. Les imatges de la presó preses des d’aquest punt de vista mostren la vertadera cara d’una institució represora. A continuació vam reseguir el perímetre fins arribar a la plaça dedicada a Clara Campoamor, indret al que arribava el mur penitenciari septentrional. En l’encreuament entre  el carrer Europa i Joan Güell vam observar algunes traces daquest límit en el parcelari i l’edificat actuals. També vam debatre sobre la possibilitat de situar el monument en el xamfrà “montanya-besòs” d’aquest encreuament, coïncidint en la importància de mostrar en l’espai públic la situació i abast real del centre penitenciari. Vam acabar la ruta baixant pel carrer Joan Güell fins arribar de nou a la plaça Comas.

Saliendo de la plaza Comas a las 11 horas de la mañana , subimos por la calle Joan Güell . A la altura de la gasolinera identificamos uno de los accesos a la prisión , el que daba a la calle Joaquim Molins. El área que ocupaba la prisión se abría desde este lugar hasta llegar a la avenida Diagonal, ocupando una gran extensión de terreno de uso agrícola. Para entender la situación del edificio, situado hasta los 60 donde se encuentra actualmente el centro comercial El Corte Inglés, giramos por la calle Europa hasta la avenida de Carlos III. Las imágenes de la prisión tomadas desde este punto de vista muestran la verdadera cara de esta institución represora . A continuación reseguimos el perímetro hasta llegar a la plaza dedicada a Clara Campoamor, lugar al que llegaba el muro penitenciario septentrional. En el cruce entre la calle Europa y Joan Güell observamos algunas trazas de este límite en el parcelario y el edificado actuales. También debatimos sobre la posibilidad de situar el monumento en el chaflán ” montaña – Besòs ” de este cruce, coincidiendo en la importancia de mostrar en el espacio público la situación y alcance real del centro penitenciario. Acabamos la ruta bajando por la calle Joan Güell hasta llegar de nuevo a la plaza Comas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *