EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

Exposició Futur Monument-5

Enllaç a la publicació dels projectes / Enlace a la publicación de los proyectos

Des del passat 25 de novembre i fins al mes de Març de 2015 s’han pogut veure a l’Espai de Memòria DONES/PRESÓ els projectes per a la Presó de Dones de Les Corts desenvolupats des del Màster en Disseny Urbà coordinat pel Centre de Recerca POLIS (UB) i en col·laboració amb EUROM I l’associació ACME. Aquests projectes volen ser un laboratori d’idees per obrir el debat sobre les possibilitats formals i conceptuals en relació els espais públics de memòria.

El conjunt dels projectes serveixen alhora com a motor inicial del procés participatiu i com a laboratori de proves formals i conceptuals sobre les que poder discutir. Els debats sobre els llenguatges associats a espais de memòria a nivell global, o les particularitats de la memòria de la presó i el seu procés de recuperació, es van integrant en les sessions de presentació i exposició. I per tant, la discussió sobre els plantejaments dels projectes serveixen per abordar qüestions fonamentals com les següents:

Gènere i memòria democràtica. La dimensió contemporània de la memòria, com a funció reivindicativa del monument.

La identificació de les víctimes

> Les veus dels testimonis com identificació individual d’una memòria col·lectiva

> Les 11 dones afusellades com a símbol de la més brutal repressió. El vincle amb el Camp de La Bota

> La superació d’una placa. Diversos grups polítics i altres agents, inclosos El Corte Inglés, negocien l’any 2010 la instal·lació d’una placa en memòria de la presó. Placa que no convenç ningú.

La pertinença o no de l’emplaçament. L’any 2013 el Districte de Les Corts identifica un espai a la cruïlla dels carrers Joan Güell i Europa per a la implantació del Futur Monument

Els plans espacials de treball (horitzontalitat o verticalitat de les propostes)

El manteniment i la durabilitat de l’obra

La gestió del procés de selecció del monument

Desde el pasado 25 de noviembre y hasta el mes de Marzo de 2015 se han podido ver en el Espacio de Memoria DONES/PRESÓ los proyectos para la Cárcel de Mujeres de Les Corts desarrollados desde el Master en Diseño Urbano coordinado por el Centro de Investigación POLIS (UB) y en colaboración con EUROM y la asociación ACME. Estos proyectos pretenden ser un laboratorio de ideas para abrir el debate sobre las posibilidades formales y conceptuales en relación los espacios públicos de memoria.

El conjunto de los proyectos sirven a la vez como motor inicial del proceso participativo y como laboratorio de pruebas formales y conceptuales sobre las que poder discutir. Los debates sobre los lenguajes asociados a espacios de memoria a nivel global, o las particularidades de la memoria de la cárcel y su proceso de recuperación, se van integrando en las sesiones de presentación y exposición. Y por tanto, la discusión sobre los planteamientos de los proyectos sirven para abordar cuestiones fundamentales como las siguientes:

Género y memoria democrática. La dimensión contemporánea de la memoria como función reivindicativa del monumento.

La identificación de las víctimas

> Las voces de los testigos como identificación individual de una memoria colectiva

> Las 11 mujeres fusiladas como símbolo de la más brutal represión. El vínculo con el Campo de La Bota

> La superación de una placa. Varios grupos políticos y otros agentes, incluidos El Corte Inglés, negocian el año 2010 la instalación de una placa en memoria de la prisión. Placa que no convence a nadie.

La pertenencia o no del emplazamiento. El año 2013 el Distrito de Les Corts identifica un espacio en el cruce de las calles Joan Güell y Europa para la implantación del Futuro Monumento

Los planes espaciales de trabajo (horizontalidad o verticalidad de las propuestas)

El mantenimiento y la durabilidad de la obra

La gestión del proceso de selección del monumento

DSCN5359

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *