Una falsa Gestió Cívica: Uns requisits titànics

Reprenent el tema de la nova gestió del Centre Cívica. Al primer article vam explicar aquesta unificació de serveis, al segon article vam aprofundir en el procés participatiu que ha dut a terme l’ajuntament de Districte.  En aquest article parlarem sobre quins són els aspectes bàsics que regularàn el concurs per optar a aquesta gestió cívica.

Uns requisits contraproduents

El document que regula les característiques de les entitats que poden optar a la gestió cívica és un plec de condicions. Les entitats que no compleixen certs requisits, no poden participar al concurs. El plec incorpora tres requisits bàsics per optar al concurs de gestió.

Seguir llegint…

Una falsa Gestió Cívica: Un procés sense participació

En aquests moments s’està duent a terme un procés de canvi de gestió del Centre Cívic de Les Corts. La idea del Districte és canviar la gestió actual per una gestió cívica, aprofitant aquest procés per unificar diferents serveis que co-existeixen dins el mateix equipament (Centre Cívic Les Corts). Al primer article vam explicar aquesta unificació de serveis i ara volem aprofundir en el procés participatiu que ha dut a terme l’ajuntament de Districte.

Un procés sense participació

Recentment s’ha publicat un informe de govern de l’Ajuntament de Barcelona, redactat pel Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, que estableix les bases sobre com hauria de ser una gestió cívica. El document és prou curós indicant com s’ha de fer el procés i inclou aspectes molt interessants des del punt de vista del foment de la participació. Alguns dels punts forts són la consulta al teixit associatiu implicat abans de prendre la determinació del canvi de gestió, la elaboració d’un informe tècnic que descrigui els elements que comporten la gestió i la inclusió de les entitats del territori en la seva redacció. Mirem detingudament alguns dels punts que cita l’informe.

Seguir llegint…

Una falsa Gestió Cívica: Pèrdua d’autonomía

Durant els pròxims mesos sortiran publicades les bases definitives del concurs per optar a la gestió cívica del Centre Cívic de les Corts, on diferents entitats de les Corts sortim afectades per aquest canvi de model. Aquest és el primer d’una sèrie d’articles que tenen coma finalitat donar el nostre punt de vista sobre quin model de gestió cívica està implantant l’ajuntament, com s’ha gestat aquest canvi i quins serveis s’hi veuen afectats.

La gestió cívica és un sistema de participació ciutadana per la qual una entitat sense ànim de lucre passa a gestionar un equipament o servei municipal. Això permet aconseguir una major implicació dels usuaris i dels teixits d’entitats dels barris. També permet una protecció i potenciació del tercer sector enfront l’empresa privada. Aquest canvi de model a les Corts s’emmarca en un compromís que el Govern de la ciutat de Barcelona va assumir en la comissió de Presidència del 15 de febrer del 2012 i se’n poden llegir els criteris a seguir en el document Conceptualització de la Gestió Cívica.  Aquest document va ser consensuat amb la Plataforma de Gestió Ciutadana i representa un avenç cap a la creació d’un marc normatiu que ha de donar cobertura a aquesta manera de gestionar serveis.

És el de les Corts un cas exemplar? De moment sembla que no. L’incompliment per part de l’Ajuntament dels seus propis documents, un procés portat en silenci, uns requisits encarats cap a cert tipus de fundacions i una unificació de serveis, fan pensar que aquest canvi busqui més un rentat d’imatge que una veritable participació.

Seguir llegint…

Comunicat en relació a la proposició de CiU aprovada en el plenari del districte de les corts sobre l’equipament de Can Rosés

CiU i PP immobilitzen la joventut cortsenca

Aquest passat 22 de juliol el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta una proposició per la qual l’equipament Can Rosés ha de seguir tenint l’ús que té actualment – el de biblioteca-. La proposició s’aprova amb els vots favorables de CiU i PP i els vots en contra de PSC, ICV i ERC.

Aquesta resolució va en contra del Pla d’Equipaments Joves de Barcelona (PEJB 08-15) aprovada l’any 2008 en virtual del qual la masia de Can Roses ha de ser el nou Espai Jove de les Corts a partir de l’any 2014. En el moment de l’aprovació la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts,  emetem un comunicat en relació al PEJB on, veiem aquest pla com un punt de partida degut a les mancances que encara li veiem, però  celebrem la designació de Can Rosés com a Espai Jove per diversos motius:

  • L’espai és idoni per la proximitat amb els instituts i escoles, poder arribar a la joventut, és la justificació del nostre objectiu, ampliar la nostra funció social i desofegar la necessitats d’espais de les entitats del barri.
  • La situació física, just a l’altra punta del Districte de l’altre equipament juvenil, l’Espai Jove Bacardí, fa que puguem arribar a la major part del territori del Districte de Les Corts.

Seguir llegint…