AWAKENING OF THE DREAMS

                                                               EL DESPERTAR QUE TENEN ELS SOMNIS

 

Sing to me of a rainbow

                                      Canta’m  d’un Arc de Sant Martí

With beauty in the air

                                      Amb bellesa dins l’aire

A life led without hatred

                                    Una vida dirigida sense odi

Just love that we can share

                                    Només amor que podem compartir

If you talk to me of negativity

                                   Si em parles negativament

I’m sorry I won’t want to hear

                                  Em sap greu no ho vull sentir

‘Cause life is oh so precious

                                   Ja que la vida es tan preciosa

and so much to me is dear

                                   i tant per a mi és estimat

What can you do with your time

                                  Que pots fer amb el teu temps

Now that you are here

                                   Ara que ets aquí

Keep telling these same old lies

                                  Segueix dient aquestes mateixes velles mentides                             

Or do you want to be clear

                                  O vols ser amb claredat

About the dreams that you dreamt

                                 Sobre els somnis que has somiat

That you thought had disappeared

                                Que pensaves desapareguts

But no, they were just sleeping inside you

                               Però no, només són dormint dins teu

Waiting to re-appear.

                                Esperant per tornar a aparèixer.

            

® Paul Kidd-Hewitt

Traducció M. Revetllat revisada per P. De Micheli

Paul Kidd-Hewitt viu i actualment és professor a Barcelona.

Deixa un comentari