Skip to content


Category Archives: Estadístiques

Estadístiques sobre trasplantaments elaborades per l’OCATT (Organtizació Catalana de trasplantaments) i l’ONT (Organización Nacional de Trasplantes)

  1. Evolució del trasplantament renal juny 30, 2009

    Posted in Estadístiques.

    No comments